söndag 2 november 2008

Högern går till attack


Det ser inte ljust ut för McCain just nu. Han knappar in lite i de flesta undersökningar men något momentum är det inte tal om. I de s k battlegroundstaterna håller Obama försprånget. Nu kraftsamlar republikanerna med sin 72 timmarskampanj som innebär hundratusentals hembesök, e-mail och telefonsamtal. Dessutom körs flera massiva annonskampanjer på tv. Den officiella kampanjen kör ganska positiva reklamfilmer. Dessa döms ut fullständigt av kommentatorerna på tv. Andra grupper som stödjer McCain kör negativa annonser om Obama. De citerar Hillary flitigt och beskriver Obama som ett osäkert och oerfaret alternativ. De satsar 6 miljoner dollar på denna annonsering vilket för första gången ger McCain ett visst övertag i antalet annonser på tv.

Inga kommentarer: