onsdag 23 juni 2010

Riksdagsavslutning


Riksdagens talman Per Westerberg har precis avslutat mandatperiodens sista plenum. Vi är 73 ledamöter som inte kandiderar för omval och som nu tackades av. Faktiskt något färre än för fyra år sedan.

Inga kommentarer: