onsdag 23 juni 2010

Blockad med grumliga motiv

Det Svenska Hamnarbetarförbundet har nu inlett en blockad mot israeliska varor. Läs gärna och begrunda den grumliga motiveringen på deras hemsida. Det är ett ensidigt skönmålande av aktivister som i många fall inte ens själva utmålar sig så fredsälskande som Svenska Hamnarbetarförbundet vill göra gällande.

Det påstås vidare på deras hemsida att bilder från det turkiska fartyget inte är tillgängligt för allmänheten. Detta trots att bilder tagna från båten publicerats i hela världen och naturligtvis finns tillgängliga på internet.

Några aktioner emot Burma, Iran, Nordkorea, Zimbabwe eller för den delen Hizbollahkontrollerade områden i Libanon planeras så klart inte. Detta handlar inte om något vurmande av demokrati, mänskliga rättigheter eller om människor som lever i fattigdom. Detta handlar i bästa fall om billig populistism. Alternativt är det ett uttryck för något mycket mer obehagligt.

8 kommentarer:

Staffan V sa...

Hmm… Kan du upplysa mig som tydligen har dåligt minne när Kina senast anföll och beslagtog en hjälpsändning till tredje part?

Mats G Nilsson sa...

Om du har dåligt minne vet jag inte. Du har däremot dålig koll på vilken blogg du besöker. Jag har inte nämnt Kina med ett ord. Vem har beslagtagit en hjälpsändning?

Stoppa bosättarna!!! sa...

Stoppa de muslimska bosättningarna på Svensk mark!!!!

Staffan V sa...

Ok, "Burma, Iran, Nordkorea, Zimbabwe" stod det visst. Däremot inte Kina. Poäng för originalitet där!

Jag behöver tydligen fräscha upp ditt minne om att Israel ganska nyligen anföll och beslagtog en hjälpsändning. Det var ganska mycket skriverier om det. Jag är förvånad att du lyckats missa det.

Mats G Nilsson sa...

Ok Staffan. När Hamas stoppar långtradarkonvojer från att åka in i Gaza så anser du att Israel "beslagtagit" lasten?

Hur är det med andra transporter från Israel in till Gaza. Är förnödenheterna "beslagtagna" fram tills dess att Hamas släpper in långtradarna över gränsen?

Staffan V sa...

Nu är det inte Hamas som stoppar lasten utan man har sagt att man bara vill ta emot hela lasten, inte de småsmulor som Israel behagar släppa igenom.

Mats G Nilsson sa...

Nu är du ute på väldigt djupt vatten Staffan. Hamas stoppar förnödenheter från båten samtidigt som de släpper igenom långt större transporter vars innehåll inte kommer från båten.

Enligt ditt eget resonemang är alltså hela Ship to Gaza "småsmulor".

Staffan V sa...

Nu är du nog ute och cyklar (på djupt vatten dessutom). Vad Hamas sagt är att de vill ha igenom hela lasten och inte bara de delar av den som Israel vill. Poängen är uppenbarligen att man inte vill låta Israel få den PR-vinsten att ge intrycket att lasten kom igenom.

Sedan har vi frågan om de personliga tillhörigheter som kameror, pass, kreditkort o.s.v. som togs från passagerare och besättning. Det har det varit väldigt tyst om.