torsdag 10 juni 2010

Bästa socialförsäkringsministern!


Igår hade alliansgruppen i socialförsäkringsutskottet terminsavslutning tillsammans med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och hennes medhjälpare på departementet. Det kunde konstateras att en väldigt stor och viktig reform nu är genomförd och att utskottet och departementet jobbat mycket bra tillsammans. Samarbetet i alliansen har fungerat strålande. Utskottets ordförande Gunnar Axén tackade statsrådet med att bl a utnämna henne till världens bästa socialförsäkringsminister.

Inga kommentarer: