tisdag 22 juni 2010

Det lönar sig att jobba längre

Flera länder föreslår ju höjda pensionsåldrar. I Sverige är vårt pensionssystem konstruerat så att ju senare man tar ut sin ålderspension desto högre blir den. Det finns alltså redan i dag starka ekonomiska incitament att jobba några extra år.

Sverige har också extra generösa regler för att anställa äldre. Arbetsgivaravgiften är reducerad till ungefär en tredjedel av normal nivå vilket gör pensionären till den mest lönsamma rekryteringen givet samma nettolön. Sverige är faktiskt unikt med ett extra förvärvsavdrag för människor över 65 års ålder.

Jag skriver om detta i en artikel som bl a publicerats i Länstidningen i Östersund. Rubriksättningen är jag kanske inte helt nöjd med. Att "dö rikare" är inte direkt vad artikeln handlar om ...

Inga kommentarer: