torsdag 17 juni 2010

Ja till kärnkraft!


Idag fattar riksdagen ett klokt beslut om kärnkraft. Det ska åter bli tillåtet bygga nya reaktorer. Detta får endast ske om de ersätter de som redan finns. Ägarna får också ett större skadeståndsansvar. Inte heller ska nya reaktorer byggas med hjälp av statligt stöd. På bilden syns några kärnkraftsmotståndare som demonstrerar utanför riksdagen. En del hitresta från andra länder där de stött beslut som medfört ökad användning av kolkraft. Inte så värst miljösmart.

Inga kommentarer: