fredag 17 oktober 2008

Negative campaigning

I takt med att valet närmar sig har tonen blivit tuffare mellan kandidaterna. Man kan tycka vad man vill om negativ annonsering. Å ena sidan är det inte så konstruktivt, å andra sidan belyser det brister hos motparten som inte annars kommer upp i offentlighetens sken. Det är ju upp till väljarna att ta till sig av angreppen och förhålla sig till dem. Många vill tro att negative campaigning inte betalar sig men det är nog snarare en from förhoppning än en underbyggd analys. Det finns ett skäl till att negativ annonsering ständigt återkommer och det är att de fungerar.

De båda kandidaterna använder sig i ungefär lika stor utsträckning av negative campaigning. Obama inledde kampanjen med mer negativ annonsering men nu gör McCain det i större utsträckning. Senaste veckan annonserade Obama för 21,5 miljoner dollar. McCain spenderade under samma tid 9,2 miljoner dollar.

Andelen negativa annonser är högre hos McCain men totalt sett är det ganska lika. Skillnaden är att Obama har så mycket mer pengar att röra sig med. Fram tills nu kan 73% av McCains annonser anses attackera Obama medan 61 % av Obamas annonsering attackerar McCain.

Inga kommentarer: