måndag 27 oktober 2008

En tuffare McCain önskas

Konservativa vill att McCain skärper tonläget. Dick Morris föreslog i Foxnews denna morgon tre områden där McCain borde vara offensiv:
1 Återprivatisera bankerna.
2 Ta upp Obamas koppling till pastor Jeremiah Wright.
3 Kräva att Obama drar tillbaka förslaget om höjd reavinstskatt.
Morris uppmanade tittarna skänka pengar till organisationer som attackerar Obama.

Inga kommentarer: