torsdag 30 oktober 2008

Going to Miami

Om inte John McCain vinner Florida så kommer USA:s nästa president att heta Barack Obama. Enligt opinionsundersökningarna ser det helt öppet ut i delstaten så nu är det stor kampanjaktivitet från båda läger. Jag flyger till Miami idag och ser fram emot riktig amerikansk valkampanj. I Washington kan man få mycket politisk verksamhet i teorin men i battleground staterna bedrivs kampanjerna i praktiken. Återkommer från varmare breddgrader.

Inga kommentarer: