tisdag 28 oktober 2008

Individualism är inte själviskhet


Akram R Elias är CEO i Capital Communications Group och han talade idag om den amerikanska federalismen. Han betonade i sitt föredrag den amerikanska individualismen som i USA är något positivt, inte synonymt med själviskhet. Han menade att individualismen är den viktigaste ingrediensen i amerikansk kultur och värderingar.

Religion är exempelvis ett individuellt val. Religionen, oavsett vilken religion, skall skyddas från staten, inte tvärtom. Att vara amerikan är en politisk idé, det är ingen given kultur.
Akram Elias betonade att ”all politics are local”. 91 procent av en delstats budget inkasseras av delstaten själv. Endast 9 procent inkasseras av den federala regeringen. Endast 6 procent av utbildningen betalas av de federala myndigheterna vilket sätter det utbildningspolitiska debatten mellan McCain och Obama i ett visst perspektiv.

Inga kommentarer: