fredag 5 februari 2010

Orange uppgång

Fr o m denna vecka sänds de s k orangea kuverten ut till de svenska pensionsspararna. För 2009 kan noteras en ordentlig återhämtning för premiepensionsspararna. Den genomsnittlige spararen har fått se sitt sparkapital öka med 34,8 procent under året. Det genomsnittliga premiepensionskontot har därmed haft en avkastning på drygt 3 procent sedan starten.

Denna vecka sänds breven till pensionssparare i Stockholms län. I början av mars sänds de sista kuverten ut och de kommer till pensionsspararna i Norrland.

Inga kommentarer: