torsdag 14 januari 2010

Uppgång mindre intressant än nedgång

När våra premiepensionsmedel stiger i värde får det inte samma genomslag i media som när de sjunker. Kanske är det förståeligt men lite tråkigt är det. Allt för många tror att de förlorat massor på ppm men så är inte fallet.

Värdet på vårt gemensamma fondinnehav inom premiepensionen steg med 34,8 procent till 340 miljarder kronor förra året. Detta innebär att den genomsnittliga värdeförändringen sedan starten är 3,2 procent per år.

Inga kommentarer: