torsdag 7 januari 2010

Gamla osäkra prognoser blev dagens nyhet

Så där ja! Lite nya siffror om pensionerna var allt som behövdes för att få upp farten i politiken (Jag sysslar ju väldigt lite med vargfrågan..).

Dagens stora nyhet på pensionsområdet var Pensionsmyndigheten som på sin pressträff visade hur förändringarna inom pensionerna blir i år 2010. Enkelt uttryckt innebär den minskade uppräkningen och den sänkta skatten att pensionerna netto hålls på ungefär samma nivå som 2009. Skillnaden blir max 100 kr plus eller minus. De med lägst pension är de som får det största tillskottet.

Även framtidsprognoser fanns med i underlaget och dessa är (som också framfördes) mycket osäkra. Att sia om pensionerna 2013 är att förutspå den ekonomiska tillväxten, arbetsösheten, skatteunderlaget, börsutvecklingen etc fram till och med 2013. Gör det trovärdigt den som kan!

Inga kommentarer: