måndag 24 maj 2010

Spännande verktyg växer fram

Idag har jag varit på studiebesök hos PTK. De har nyligen lanserat en rådgivningstjänst för personer inom ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Ett bra exempel på hur internet kan användas för att ge stöd och information i frågor som rör pensioner och försäkringar.

Inga kommentarer: