torsdag 27 maj 2010

Rekordresultat för AP-fonderna

AP-fondernas resultat för 2009 är det bästa sedan starten 2001. Det innebär att en stor del av förlusterna från 2008 har återhämtats. Det framgår i en skrivelse om AP-fondernas verksamhet som regeringen överlämnat till riksdagen. Flera av AP-fonderna har under 2009 genomfört förändringar i sina förvaltningsmodeller och fokuserar nu mer på de strategiska besluten. Skillnaderna mellan de olika fondernas strategier är därmed större än tidigare vilket innebär att riskerna i pensionssystemet sprids.

Inga kommentarer: