torsdag 15 april 2010

Tillväxten upp och skatterna ned

Nu på morgonen har finansminister Anders Borg presenterat vårpropositionen. Klockan 13 kommer debatten i kammaren att äga rum. Mycket av VÅP:ens innehåll är känt. De stora sakerna är:

inkomstskatten för pensionärerna sänks ytterligare
flerbarnstillägget höjs i barnbidraget
• kortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre
• sommarsatsning för skolungdomar i form av sommarjobb och sommarskola
• fler utbildningsplatser i Västra Götalandsregionen

Regeringen bedömer nu att de offentliga finanserna utvecklas bättre än vad den gjorde i budgetpropositionen för 2010. Prognoserna visar på ett överskott med mer än 1 procent redan under 2013.

I klartext har Sverige klarat krisen oändligt mycket bättre än jämförbara länder och det faktum att finansministern heter Borg och inte Östros är an avgörande förklaring till det.

Inga kommentarer: