måndag 19 april 2010

Lönsamt anställa pensionärer i Sverige

I det svenska pensionssystemet finns ingen formell pensionsålder. Det är möjligt att ta ut sin ålderspension fr o m 61 års ålder och det finns ingen övre gräns. Ju senare man tar ut sin ålderspension ju högre blir den. I kombination med det svenska skattesystemet innebär detta att det är ekonomiskt gynnsamt att anställa pensionärer som vill arbeta efter 65 års ålder för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Arbetsgivaravgiften är reducerad till knappt en tredjedel av normal nivå och inkomstskatten är betydligt lägre p g a det förhöjda jobbskatteavdraget. Ekonomifakta beräknar kostnaden för en arbetsgivare att anställa en person med en bruttolön på 20 000 kronor per månad till 34 506 kr om personen är mellan 26-65 år och 27 136 kr om personen är över 65 år.

Inga kommentarer: