måndag 13 juli 2009

OECD om världens pensionssystem

Under 2008 förlorade OECD-ländernas privata pensionsfonder 5,4 miljarder USD. Även de offentliga pensionssystemen har drabbats hårt av finanskrisen. Ökad arbetslöshet och mindre skatteinkomster innebär stora budgetunderskott för flera länder runt om i världen. Budgetunderskott som riskerar att dra ned pensionsutbetalningar. I Sverige, Kanada och Tyskland finns det automatiska stabilisatorer i systemet men dessa är fortfarande ganska ovanliga internationellt.

OECD uppmärksammar läget för världens pensionssystem i Pensions at a Glance 2009. En svensk sammanfattning finns här.

Inga kommentarer: