onsdag 1 juli 2009

Inte ens här...


På socialdemokraternas dag i Almedalen står en apparat där besökarna får avge en röst huruvida socialdemokraternas politik leder till fler jobb. Nejrösterna är i klar majoritet...

Inga kommentarer: