lördag 2 oktober 2010

Tre publicerade artiklar

Allt finns inte att finna på internet. Svenska Nyhetsbyrån översände pressklipp och jag upptäckte då tre artiklar som jag fått publicerade men inte hittat på de internetbaserade sökmotorerna.

I Enköpings-Posten fick jag i augusti in en artikel om att snabba insatser inom sjukfrsäkringen ger färre sjukskrivna. Det är i själva verket en human politik att snabbt hjälpa människor tillbaka till arbetslivet.

I samma tidning hade jag en artikel i april om Thomas Bodströms (S) förslag om hårdare straff för våldtäktsmän som begått grova våldtäkter. Givetsvis utmärkt men märkligt mot bakgrund av den passivitet som kännetecknade hans tid som justitieminister.

I bl.a. Stenungsunds-Posten fick jag in en artikel om sanktionskraven emot Israel. Detta var när tonläget var som höst efter Ship to Gaza-konlikten. Jag menar naturligtvis att sanktioner vore negativt för hela regionen. Vi bör istället göra precis tvärtom och utöka handeln och sprida den ekonomiska integrationen.

Inga kommentarer: