torsdag 30 september 2010

Kommissionen förespråkar reformer

När EU-kommissionen i veckan presenterade sina nya riktlinjer för att få medlemsstaterna att ha ordning och reda i statsfinanser så stärktes bedömningen av Sveriges redan goda förutsättningar. Inom ramen för stabilitetspakten föreslår kommissionen att tvinga medlemsländer med hög statsskuld att sänka skuldsättningen till maximalt 60 procent. Nu skall även andra relevanta faktorer tas med i bedömningen av ett lands ekonomiska situation. Särskilt pekar man på länder som reformerat pensionssystemen som Sverige gjort och därmed fått kontroll över framtida pensionsåtaganden.

Inga kommentarer: