torsdag 25 mars 2010

Belgiska senaten på besök


Idag gästades socialförsäkringsutskottet av en delegation från den belgiska senaten. De avslutade sitt Sverigebesök idag så de var väl informerade om hur bl a det svenska pensionssystemet fungerade. Frågorna handlade mest om pensioner och föräldraförsäkringen. På vänster i bild syns utskottets ordförande Gunnar Axén (M) och till höger i bild syns den belgiska utskottsordföranden Nahima Lanjri (kristdemokrat).

Inga kommentarer: