torsdag 26 november 2009

Fullmatat utskott


På dagens utskottsmöte med Socialförsäkringsutskottet är agendan välfylld. Såväl socialdepartementet och justitiedepartementet kommer och informerar om aktuella EU-frågor. Sedan följer budgetbehandling och kompletterande förändringar i sjukförsäkringen. Kl 12 ska vi vara klara för då är det votering. I eftermiddag blir det Pensionsgrupp och överläggningar med fempartigruppen. På bilden syns utskottsordförande Gunnar Axén.

Inga kommentarer: