torsdag 5 november 2009

DI om skatteamnesti

Lågkonjunktur perfekt för skatteamnesti

En skatteamnesti skulle på frivillig väg kunna återföra stora mängder kapital till Sverige under en begränsad tid och därmed stärka de svenska finanserna omedelbart. När förmögenhetsskatten avskaffades minskade utflödet av kapital. Det är viktigt att det görs klart och tydligt att denna skatt aldrig ska återinföras. Tillsammans med en skatteamnesti och på sikt sänkt kapitalinkomst skatt förbättras möjligheterna att behålla kapitalet i Sverige. Detta vore till gagn för hela det svenska samhället.

De svenska skatteamnestierna har tidigare lyst med sin frånvaro. Under lågkonjunkturen är det rätt tid att förbereda en ordentlig skatteamnesti i Sverige. De nya informationsavtalen med olika skatteparadis gör att kapital söker sig över gränserna. Låt oss se till att en del av detta kapital flyter in över den svenska gränsen.

MATS G NILSSON Riksdagsledamot (M)

Inga kommentarer: