lördag 1 augusti 2009

För få fattiga?

Text-tv och några tidningar rapporterar idag att det finns för få fattiga på Östermalm. Hur kan detta vara ett problem? Problemet måste väl ändå vara att det finns för många fattiga på andra ställen?

Själva nyheten är att Hedvig Elenora församling vill ändra sina stadgar så att de skall kunna hjälpa människor som bor utanför den egna församlingen. En bra åtgärd som borde förtjäna en positiv rubrik. Allt måste inte alltid framställas som problem. Absolut inte när människor visar prov på medmänsklighet.

Inga kommentarer: